Change language

Dachrock

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола; влагоустойчиви и водоотблъскващи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите DACHROCK се използват за топло-, звукоизолация и пожарозащита за плоски покриви в един или два пласта. Закрепването им става чрез дюбелиране или лепене в зависимост от основата. Плочите DACHROCK могат да се използват при конструкции с плаващ под, при високи изисквания за натоварване, термични и акустични свойства.

Принтирайте продуктовата страница
Dachrock

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
40 2000 1200 3,6
50 2000 1200 2,4
60 2000 1200 2,4
80 2000 1200 1,8
100 2000 1200 1,2
120 2000 1200 1,2
140 2000 1200 1,2

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,04 W.m ˗¹ .K˗¹ БДС EN 12667
Точково натоварване Fp ≥ 600 N БДС EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Стабилност на размерите при определена температура DS(T+) ≤ 1 % EN 1604
Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия DS(TH) ≤ 1 % EN 1604
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 15 kPa БДС EN 1607
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m-2 БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m-2 БДС EN 12087
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 70 kPa БДС EN 826
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt >1000 °C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водоотблъскващи и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Back