Change language

Conlit Steelprotect

CONLIT Steelprotect Board са панели от каменна вата с много висока плътност, импрегнирани със специални смоли за лесна работа и монтаж. Те са разработени като различни решения при пасивната противопожарна защита на метални конструкции и при запечатването на технически кухини в пожароустойчиви стени. Те се произвеждат и с алуминиево фолио, ALU.

Принтирайте продуктовата страница
Conlit Steelprotect

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
30 1200 2000 96
35 1200 2000 81,6
40 1200 2000 72
45 1200 2000 62,4
50 1200 2000 57,6
60 1200 2000 48
70 1200 2000 38,4
100 1200 2000 28,8

 

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Реакция при пожар A1 EN 13501- 1
Точка на топене tt > 1 000 °C DIN 4102
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² EN 1609
Номинална плътност ρsm > 150 kg•m–3 EN 1602
Специфично топлопренасяне Cp = 0,84 kJ•kg-1• K-1 БДС EN 12524
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 55 kPa EN 826
Back