Change language

Ceilingrock

Ceilingrock е плоча от каменна вата, която предлага топлинна и звукова изолация и противопожарна защита. Използва се за тавани в неотоплени пространства като мазета или гаражи, едностранна облицовка със специално стъклено подово покритие с подсилена твърдост и водонепропускливост на цялата секция. Монтира се без допълнителен фундамент, направо на тавана, с механично притягане. Както и всички други продукти на ROCKWOOL тя защитава от пожар; предоставя защита от шум поради нишковата си структура; уникално издръжлива е при всякакви климатични условия и се извлича единствено от устойчиви материали.

Принтирайте продуктовата страница
Ceilingrock

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
50 1200 1000 9,6
60 1200 1000 7,2
70 1200 1000 6
80 1200 1000 6
90 1200 1000 4,8
100 1200 1000 4,8
120 1200 1000 3,6
140 1200 1000 2,4
160 1200 1000 2,4

 

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W.m˗¹ .K˗¹ EN 12667, EN 12939
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Водопоглъщане (кратък период) WS < 1 kg m-² EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) < 3,0 kg m-² EN 12087
Точка на топене tt >1000 DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI 1415-CPR-9-C-7/2010
Система за управление на качеството ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Back