Change language

Airrock XD

Airrock XD са твърди хидрофобни плочи от каменна вата за системи за вентилирани фасади, преградни стени, тавани, софити и метални панелни системи. Плочите на Airrock XD може да се доставят и с едностранен стъклен воал в бял или черен цвят (FB1 означ. черен воал; FW1 означ. бял воал).

Принтирайте продуктовата страница
Airrock XD

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
50 1000 600 3,6
60 1000 600 3
70 1000 600 3
80 1000 600 2,4
100 1000 600 1,8
120 1000 600 1,8
150 1000 600 1,2

 

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0.037 W.m˗¹ .K˗¹ EN 12667
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg˗¹.K˗¹ БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
Устойчивост на въздушен поток AFr ≥12 kPa.s-m² БДС EN 29053
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI 1415-CPR-9-C7/2014
Система за управление на качеството ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Back