Change language

Airrock LD

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Airrock LD се използват за топло- и звукоизолация и пожарозащита на вентилирани фасади, композитни стени, преградни стени. Плочите Airrock LD също са подходящи за скатни покриви над или между наклонени покривни греди и за въвеждане във вертикални (или хоризонтални) мрежи, обшивки с панели и др. Възможност за каширане на плочите едностранно с черен стъклофибърен воал /FB1/ или алуминиево фолио /ALS/.

Принтирайте продуктовата страница
Airrock LD

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм)
40 1000 600
50 1000 600
60 1000 600
80 1000 600
100 1000 600
120 1000 600
140 1000 600
160 1000 600
180 1000 600
200 1000 600
220 1000 600

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ БДС EN 12667
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Редуциране на звука при f= 0,25 - 4 kHz αN = 0,84/60mm 0,92/100mm БДС EN ISO 10534-1
Устойчивост на въздушен поток r=8,9/120mm kPas/m² БДС EN 29053
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са хидрофобни и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Back