Change language

Airrock HD

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Airrock HD се използват за топло- и звукоизолация и пожарозащита на вентилирани фасади, композитни стени, преградни стени. Плочите Airrock HD също са подходящи за скатни покриви над или между наклонени покривни греди и за въвеждане във вертикални (или хоризонтални) мрежи, обшивки с панели и др. Възможност за каширане на плочите едностранно с черен стъклофибърен воал /FB1/ или алуминиево фолио /ALS/.

Принтирайте продуктовата страница
Airrock HD

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
40 1000 600 7,2
50 1000 600 6
60 1000 600 4,8
80 1000 600 3,6
100 1000 600 3
120 1000 600 2,4
140 1000 600 1,8
160 1000 600 1,8
180 1000 600 1,2
200 1000 600 1,2
220 1000 600 1,2

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W.m˗¹ .K˗¹ БДС EN 12667
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance, Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са хидрофобни и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Back