This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Изолация на гредоредни покриви

При по– стари къщи и селски къщи подпокривното пространство често е необитаемо. В случай, че ползвателят не смята да изолира подпокривното пространство, подходящо е да се изолира таванът между етажа и подпокривното пространство. Таваните често са направени от греди, между които има отвори. Тези отвори могат да се запълнят с топлоизолация от листове каменна вата (Multirock, Airrock LD) или с раздут гранулат. В случай, че става въпрос за гредореден таван на неотопляемо подпокривно пространство, под топлоизолацията трябва да се положи върху цялата площ паромембрана, която да предпазва от проникване на влага в топлоизолацията и от образуване на конденз в термоизоланта. Тук важат подобни правила както при изолацията на скатните покриви.

Препоръчителна дебелина на изолацията

Дебелината на изолацията зависи от гредовата конструкция (размерите и разстоянието между гредите). Дървото има 4 пъти по – голяма топлопроводимост, отколкото каменната вата и образува т.нар. термомостове. За гредова конструкция с големина на гредите 100 х 160 мм и разстояние между гредите 1000 мм минималната дебелина на изолацията е 120 мм за изолация между гредите и 80 мм за свободно положена изолация, по която не се ходи.

Начин на монтаж

Подготовка на тавана

Трябва да се отстрани дървеното покритие и да се изчисти пространството между гредите (напр. с промишлена прахосмукачка). 
Полагане на изолацията

Полагане на изолационни плочи Rockwool между отделните греди.
Покритие

Гредите отново се покриват с покритието – обикновно става въпрос за дъсчен под.