Change language
Да бъдеш на висотата на положението
ROCKWOOL Group е на висотата на предизвикателствата, които са обект и на Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР).

Да бъдеш на висотата на положението

Устойчивост

ROCKWOOL Group е на висотата на предизвикателствата, които са обект и на Целите за устойчиво развитие на ООН

Отчет за устойчивото развитие 2015

Отчетът акцентира върху новия подход на Групата към устойчивостта, който се основава на рамката "На висотата на предизвикателствата" и следва три основни принципа:

  • Устойчивостта ще бъде сърцевината на растежа на ROCKWOOL
  • Продуктите на ROCKWOOL Group отговарят на Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР)
  • ROCKWOOL Group се е посветила на шест амбициозни цели за устойчиво развитие

 

Отчетът очертава амбициозни вътрешни цели, които организацията ще постигне до 2030 г., докато вдъхва живот на редица начини, по които продуктите допринасят за справянето със съответните глобални проблеми - от енергийната ефективност до потреблението на вода.

Вътрешната и външната стратегия за устойчиво развитие на ROCKWOOL Group е внимателно разработена като част от трансформацията на компанията и е предназначена за съсредоточаване на усилията, там където те могат да имат най-силно въздействие.НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Да бъдеш на висотата на положението

Епохата на устойчивостта като „удобна вещ“ приключи, ако някога наистина е съществувала. Редица сили - от постоянно нарастващото внимание на обществото към причините за промените в климата до ангажиментите от Конференцията на договарящите се страни (СОР21) и възприемането на Целите за устойчиво развитие на Обединените нации - изясняват накъде ни води цикличността на историята. Днес устойчивият бизнес е както бизнес, така и човешка повеля - всички ние трябва да бъдем устойчиви, за да процъфтяваме.

Продуктовата гама на ROCKWOOL Group е идеално позиционирана за справяне с редица от най-големите предизвикателства на устойчивостта и развитието в днешно време. Като се започне от консумацията на енергия и се стигне да шумовото замърсяване, от недостига на вода до наводненията - нашите решения помагат на нашите клиенти да се справят с много от големите проблеми на съвременния живот. Нашата гама от продукти отразява разнообразието на потребностите на света, подкрепяйки нашите акционери в намаляването на собствения им въглероден отпечатък по техния път.

Внедряването на устойчивостта в нашия бизнес е свързано с цялостното въздействие, което нашите продукти упражняват върху света. Най-важното в това отношение е интегрирането на всеобщите икономически принципи в нашата дейност. Ние се стремим да сведем до минимум неблагоприятното въздействие на нашите продукти сега и завинаги, като правим оценка трайността и правим необходимото нашите продукти да могат лесно да бъдат изведени от експлоатация и рециклирани в нови решения от каменна вата, когато една сграда достигне края на експлоатационния си живот.

За ROCKWOOL Group устойчивостта и безопасността вървят ръка за ръка. Ние сме отдадени на обогатяването на живота на всеки, който влезе в досег с нашите продукти.

Ние прилагаме политика на нулева толерантност, когато става въпрос за всичко, което би могло потенциално да изложи на риск здравето и безопасността на нашите служители, онези които монтират нашите продукти и онези които живеят и използват пространствата, за чието създаване спомагат нашите продукти. Ние действаме изпреварващо в постоянния ни стремеж да усъвършенстваме нашите правила и процедури, за да намалим рисковете и да повишим безопасността на нашите служители и акционери.

Моят екип и аз сме отдадени на постоянното усъвършенстване на устойчивостта на нашите производствени процеси и на положителното въздействие на нашите продукти върху света. За да вградим този ангажимент в камъка и за да има той смисъл за нашата глобална база от служители и клиенти, тази година ние обявяваме 6 цели за устойчиво развитие на ROCKWOOL Group по четири теми, по които смятаме, че можем да упражним най-голямо първоначално въздействие:

  • Промени в климата и енергийна ефективност

  • Икономика със затворен цикъл

  • Здравеопазване и благосъстояние

  • Управление на водите

Ние сме привилегировани и същевременно си даваме сметка за факта, че ROCKWOOL Group може да играе важна роля за формирането на по-устойчиво общество. Екипът е отдаден на по-нататъшното интегриране на устойчивостта в нашия бизнес и в живота на хората. През своя експлоатационен живот продуктите на ROCKWOOL Group обикновено спестяват между 80 и 1 500 пъти въглеродните емисии, отделени по време на тяхното производство. Тези икономии на CO2 се постигат при всяко монтиране на повечето изолации от каменна вата ROCKWOOL.

Благодарим Ви за интереса и се надяваме да Ви е приятно да прочетете отчета.

Йенс Биргерсон
Главен изпълнителен директор на ROCKWOOL Group

Йенс Биргерсон, Главен изпълнителен директор на ROCKWOOL Group Йенс Биргерсон, Главен изпълнителен директор на ROCKWOOL Group
Информация за компанията
Информация за компанията

Информация за компанията

Научете повече за нас
Back