Change language
Да освободим естествената мощ на камъка, за да обогатим съвременния начин на живот

Да освободим естествената мощ на камъка, за да обогатим съвременния начин на живот

Ние сме се посветили на това да дадем възможност на всички да се издигнат до нивото на предизвикателствата на развитието на съвременния начин на живот. Използвайки камъка, един от най-обилните природни ресурси в света, можете да упражните трайно въздействие в продължение на поколения.

От класните стаи до стадионите, от земята до синорите, хората имат нужда от пространство не само, за да имат големи мечти, но и за да осъществяват тези мечти, правейки света по-добро място за всички.

Тази отдаденост е вградена в камъка.

 

Асортиментът от продукти на ROCKWOOL Group е позициониран идеално за справяне с редица от днешните най-големи предизвикателства, свързани с устойчивостта и развитието. От консумацията на енергия до шумовото замърсяване, от недостига на вода до наводненията, нашите решения помагат на клиентите ни да се справят с редица от най-големите проблеми на съвременния начин на живот.

Нашата гама от продукти отразява разнообразието на потребностите на света, като подкрепя нашите акционери в намаляването на собствения им отпечатък върху околната среда.

ТАЙНИТЕ НА МОДЕРНИЯ ЖИВОТ
Play
Гледайте видеото и научете повече за нас

ТАЙНИТЕ НА МОДЕРНИЯ ЖИВОТ

Гледайте видеото и научете повече за нас
Видео

Ценности

Нашите ценности са в основата на нашата управленска философия, нашето мислене и начина, по който постъпваме. Те ни помагат по няколко начина, като:

  • дават възможност да развиваме бизнеса си и да решаваме бързо и ефективно без бюрокрация;
  • определят начина, по който правим бизнес, начина, по който работим заедно, и начина, по който искаме да бъдем възприемани от обкръжаващата ни среда;
  • определят нивото на качеството на поведението ни в рамките на нашата програма „Принципи на ръководене“ и принципите и правилата на Групата.

Почтеност

Ние сме почтени като оставаме верни на себе си и подхождаме към обкръжаващата ни среда по един и същ начин в интерес на Групата. Ние следим зорко за откриване на затруднения.

Отговорност 

Ние сме отговорни, когато постъпваме в интерес на всички наши акционери. Ние носим отговорност за действията си по всяко време, като не забравяме, че сме посланици на ROCKWOOL Group и представители на нейните ценности като марка.

Ефективност 

Ние сме ефективни, като отделяме необходимото време за добра подготовка, тъй като щателната подготовка ни отвежда далече напред към целите ни. След като се вземе решение, ние бързо го привеждаме в изпълнение под мотото „направи го, без да се оправдаваш“ и комуникираме точно.

Отдаденост

Ние работим със страст, като вярваме и се гордеем с това, което правим. Ние влияем на обкръжаващата ни среда отвътре, както и отвън, с енергия, която показва, че полагаме грижи за нашата работа, за колегите, клиентите и партньорите. 

Предприемачество 

Ние сме предприемчиви, като непрекъснато търсим нови възможности и начини за усъвършенстване и успех. Ние се насърчаваме във всяка част на организацията да разработваме нови идеи и да ги материализираме. Ние сме съгласни, че може да се правят грешки.

 

Back