Change language
Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност В ROCKWOOL GROUP

ROCKWOOL Group се стреми да бъде добър съсед на местните общности, на обществото в по-широк смисъл и на околната среда като цяло. Това е ангажимент, който започва през 50-те години на ХХ век, доста преди понятието „Корпоративната социална отговорност“ да стане модерно, и днес той е сърцевината на ценностите на ROCKWOOL Group. Резултатите от корпоративната социална отговорност на Групата днес се отчитат в Годишния доклад.

Поемане на местна отговорност
На местно ниво ние работим в тясно сътрудничество с училища, съвети и жители с цел непрекъснато да даваме информация на общностите за това какво става на всички наши обекти и правим необходимото за свеждане до минимум на шума и трафика, свързани с нашата дейност.

В нашия завод в Бридженд стигнахме по-далече, като основахме ROCKWOOL Woodland за Фонд за обучение, който приема местните училища в нашия природен резерват на обекта.

Грижа за нашите служители
Ние не забравяме и нашите служители. Неотдавнашната ни програма за изолация на тавански помещения даде възможност за модернизиране на техните домове безплатно, за да отговарят на най-новите изисквания на регламентите за строителство. Същевременно, ние се гордеем с това, че предоставяме финансова помощ както на местни, така и на национални благотворителни организации, в това число на каузи, които нашите служители номинират всяка година.

Фондация ROCKWOOL
В международен план Фондацията ROCKWOOL, основана през 1981 г. от фамилията Келер, подкрепя научни, хуманитарни, художествени и социални цели по света. Изследователското звено на Фондацията е вероятно най-уважаваният обществен и икономически мозъчен тръст в Дания. Неговото проучване на датската здравна система се използва от правителства от двете страни на политическия спектър за подобряване на грижите за пациентите.

В чужбина организацията с идеална цел, която управлява около една четвърт от акциите на ROCKWOOL International, подкрепя дейността по продоволствената безопасност в Танзания, мирни проекти в Ливан и помощ за сираци на родители, починали от СПИН в Замбия.

Награди и постижения

  • Екипен победител за наградите за околна среда на Уелс

  • Абсолютен победител за наградата за околна среда на Уелс

  • Примерно представяне, отразено от Агенцията за околна среда в своя годишен доклад „Прожектор“

  • Награда „Интелигентна компания“ от Тръста по проблемите със съкращаване на парниковите газове

  • Награда Arena Network Award за най-добра екологично устойчива практика в продължение на 10 последователни години

  • Бизнес в Community Awards – „Big Tick“ за изключителни постижения в областта на корпоративната отговорност и сплотеност

  • Включена в окончателния списък за наградата Energy Environmental Award на Европейския фонд за развитие

 

Годишен доклад

Корпоративна социална отговорност се отчита като част от Годишния доклад

Още за ROCKWOOL Group

Back